עמוד בית   כניסה למערכת English

פרויקטים

DHV MED נוסדה בשנת 1996, בצעה מאז מאות פרויקטים הנדסיים. החברה מתמחה ביישום יכולת הנדסית בנושאים סביבתיים מגוונים, תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות ובכלים מתקדמים.  

תעשייה ואנרגיה
בחברת DHV ישנו הידע והניסיון בפיתוח פתרונות הנדסיים עבור מגוון של נושאים סביבתיים, ביניהם: פליטות לאוויר, שפכים, אנרגיה, חומרים מסוכנים, פסולת, זיהום קרקעות ומי תהום. לחברה ניסיון ביישום רגולציות סביבתיות המבוססות על תקנים ודרישות המקובלות בארץ ובעולם כגון חוק אויר נקי, IPPC, LDAR ועוד. בחברה מלווה את התעשיה ורשויות הסביבה בקידום תכנון ויישום פתרונות אופטימאליים לרגולציה הסביבתית המתקדמת.
 
מים ושפכים
חברת DHV MED עוסקת בהיבטים ההנדסיים הקשורים באיכות וטיפול במים ובשפכים, ובנושאי ניהול משאבי מים. החברה מתמחה ביישום טכנולוגיות מתקדמות לטיפול במים ובשפכים. החברה פיתחה יכולת ייחודית לניהול אזורי של מקורות המים בהיבטים של צריכת מים ואיכויות מים.
 
קרקע ופסולת
חברת DHV עוסקת בנושאי פסולת, זיהום קרקעות ומי תהום בהיבטים של: תכנון אתרים לטיפול והטמנה, תכנון מתקנים לניצול גזי בעירה במטמנות, איתור וכימות זיהום קרקע ומי תהום, תוך שימוש במודלים מתקדמים וניתוח השפעות סביבתיות.
 
איכות אוויר
חברת DHV מבצעת עבור לקוחותיה הערכות וחישובים של עוצמת הפליטה לאוויר על בסיס נתוני מדידה, חישוב או הערכה הנדסית. בסיס הידע הקיים בחברה מאפשר לבצע הערכה של השפעת זיהום האוויר על הסביבה והדמיה של הסעת ופיזור הזיהום באמצעות מודלים מורכבים. החברה מתכננת מתקני טיפול לצורך הפחתת זיהום האוויר ומניעת יצירת מטרדים סביבתיים.
 
DHV MED. רחוב גד מנלה 1, ת.ד 8058 א.ת. נתניה טל': 09-8852312 פקס: 09-8853901. זכויות שמורות  ©  נבנה ע"י כתום