EN

חומרים מסוכנים

DHVMED מעניקה שירותי ייעוץ סביבתי בתחום זיהום קרקעות ומי תהום. לחברה ניסיון עשיר בליווי פרויקטים בתחום קרקעות מזוהמות עבור חברות ממשלתיות והסקטור הפרטי. יועצי החברה מלווים פרויקטים משלב החקירה, ביצוע סקרים היסטוריים (PHASE I) וסקרי קרקע (PHASE II) עד  לכתיבת תוכניות שיקום ופיקוח על הביצוע.

בין הפרויקטים הבולטים אותם ליווינו נמנים: פרויקט הרכבת הקלה בירושלים, פארק אריאל שרון ופרויקט המסילה הרביעית באיילון עבור חברת נתיבי ישראל. בנוסף לכך החברה מייעצת למשרדי ממשלה, בהם המשרד להגנת הסביבה בבחינה ואימוץ תחומי מדיניות ורגולציה בינלאומית בתחום קרקעות מזוהמות והגנה מפני תשתיות לזיהום קרקע ומים.

איך עומדים בדרישות הרגולציה בנושא פסולת וגם תורמים לסביבה נקייה? DHVMED מאמינה שעם תוכנית מצוינת וליווי צמוד כל רשות יכולה להטמיע עקרונות ניהול פסולת עירונית או מרחבית כדי לשמור על בריאות התושבים. שירותי הייעוץ הסביבתי לנושא פסולת של החברה כוללים:

– ייעוץ וליווי להקמה של מתקני טיפול בפסולת

– ייעוץ אסטרטגי וליווי מכרזים לרשויות מקומיות

– הכנת תוכניות וליווי תוכניות לפינוי מצבורי פסולת

– בדיקות התכנות כלכליות / הנדסיות להקמת מתקנים,

– הכנת תוכניות עסקיות

– ליווי רגולטורי

בין הפרויקטים שבוצעו על ידינו נמנים: ליווי עיריית אשדוד במכרז הקמה של תחנת מיון לפסולת עירונית ובהפעלה של תחנת מעבר לפסולת עירונית, סקרי חלופות טכנולוגיות / כלכליות לטיפול בבוצות מתקנים לטיהור שפכים (בין היתר עבור מט"ש איילון, דברת ומועצה אזורית גלבוע), ייעוץ ללקוחות פרטיים ורשויות מקומיות לצורך קבלת החלטות לנושא השפעות סביבתיות של מתקנים אשר מתעתדים לקום בתחומן, הכנת תוכניות תפעוליות אזוריות עבור אשכול גליל עמקים (15 רשויות מקומיות), ליווי עיריית עכו בקביעת מתווה לפינוי מצבור גדול של פסולת תעשייתית בשטחה, ליווי עיריית ירושלים לנושא גרינט- עטרות ועוד.

טיפול נכון בפסולת חומרים מסוכנים מכתיב ידע וניסיון מעמיקים בכל הקשור לחקיקה הישראלית והעולמית בתחום. DHVMED מייעצת למשרדי ממשלה לגבי אימוץ רגולציות אירופאיות, תוך שימוש בידע המקצועי הרחב הקיים בצוות ובאמצעות ביצוע סקירות ספרות מקצועיות. שירותינו כוללים מציאת פתרונות הולמים להיווצרותן של פסולת מסוכנות, הכנת מדריכים רגולטורים שונים בהם מדריך לדיגום פסולות מסוכנות, מדריכים לסיווג פסולות מסקטורים שונים ועוד.

צוות המומחים של DHVMED בנושא החומרים המסוכנים מעניק שירותי ייעוץ בתחומי הרגולציה והערכות הסיכונים מחומרים מסוכנים. עיקר הפעילות בתחום זה היא בייעוץ למשרדי הממשלה לשיפור הרגולציה ואופן יישומה. הצוות מבצע הערכות סיכונים באמצעות מודלים מתמטיים ומחשוביים, הערכות המאפשרות להעריך את הסיכונים בסביבת ממתקנים העושים שימוש בחומרים מסוכנים.

Projects

פרוייקטים


לכל הפרויקטים

מאמרים


חזרה למעלה