EN

בדיקת לגונת השלום באילת עבור החברה הממשלתית לתיירות

מטרה

אפיון הבעיות שנוצרו בלגונה באילת ולהציע פתרונות על מנת לאפשר הקמת מלונות בסביבה. לפני כעשרים שנה הוקמה לגונת השלום באילת, באזור החוף הצפוני. עקב בעיות באיכות המים והסדימנט הלגונה אינה פתוחה לקהל המתרחצים.

האתגר

העבודה כללה בשלב ראשון הכרות עם האתר, התוכניות המקוריות, המצב בפועל, ביצוע ופיקוח על בדיקות ודיגומים בשטח. בהמשך נדרש ניתוח הנתונים והתוצאות של הבדיקות בשטח לצורך הבנת מהות הבעיה והצעה של פתרונות הנדסיים לבעיה.

החלק שלנו בניהול הפרויקט

העבודה התבצעה ביחד עם צוות של מומחים מחברת RHDHV בהולנד. באחריותנו כל ריכוז העבודה בארץ, לרבות תאומים, השגת מידע, תרגומים, בחירת חברה מבצעת, פיקוח על בדיקות ודיגומים שנערכו בשטח וכן עזרה בניתוח המידע והבנת הבעיה. המומחים מהולנד ניתחו את המידע ההנדסי הקיים, הגדירו את הבדיקות והדיגומים הנדרשים, את מתודולוגיית העבודה, ניתחו את התוצאות על מנת להבין טוב יותר את הבעיה והציגו פתרונות הנדסיים אפשריים לבעיה.

פרויקטים נוספים

תוכנית להפחתת זיהום אוויר מסקטור התחבורה

תוכנית להפחתת זיהום אוויר מסקטור התחבורה המשלבת בין הגבלות על השימוש ברכבי דיזל מזהמים לצד הקמת מערך תמיכות לגריטה מוקדמת

ניהול נגר עירוני – עיריית ת"א

מניעת הצפות ומניעת נזקים לתשתיות ורכוש פרטי בת"א

הרחבת מט"ש שוקת

הרחבת מט"ש שוקת לספיקה של 30,000 מק"י באיכות שלישונית


חזרה למעלה